Απώλεια Βάρους

Απώλεια Βάρους

Ο Δείκτης Μάζα Σώματος (ΔΜΣ) είναι μια γενική ένδειξη που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας του κάθε ατόμου με βάση το ύψος και το βάρος του (βάρος/ ύψος2). Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζει ένα άτομο ως υπέρβαρο αν έχει ΔΜΣ άνω του 25 kg/m2 και παχύσαρκο άνω του 29.9 kg/m2 . Ο ΔΜΣ δεν είναι η πιο έγκυρη ένδειξη παχυσαρκίας γιατί δεν συμπεριλαμβάνει τη μυϊκή μάζα και δεν ξεχωρίζει μεταξύ άλιπου και λιπώδους ιστού. Δηλαδή ένας αθλητής μπορεί να έχει ψηλό ΔΜΣ λόγω ψηλής μυϊκή μάζας, χωρίς να σημαίνει ότι είναι παχύσαρκος.

 

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η υπερβολική αποθήκευση λίπους σε σημείο που επηρεάζει αρνητικά την υγεία. Σύμφωνα με μελέτες, η παχυσαρκία στην Κύπρο έχει φτάσει το 27.8% ενώ το 36% των Κυπρίων είναι υπέρβαροι.

 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η απώλεια βάρους πρέπει να αφορά μόνο την απώλεια σωματικού λίπους και όχι μυϊκή μάζας και αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής μακριά από στερητικές διαίτες και ακρότητες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία. Στο Project {Χ}ealth έχουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό καταμέτρησης λίπους, μυϊκής μάζας, ενυδάτωσης, κατακράτησης υγρών και παρέχουμε προγράμματα και συμβουλές διατροφής για την σωστή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.